• slider image 324
  • slider image 325
  • slider image 326
  • slider image 327
  • slider image 328
:::

文章列表

2022-08-29 111新化國小健康促進計畫 (林佩瑩 / 279 / 學務處)
2022-05-25 均衡飲食好健康~觀看餐前5分鐘 (林佩瑩 / 180 / 學務處)
2021-08-31 鼓勵學生參加台南市110低碳書籤比賽 (林佩瑩 / 258 / 學務處)
2021-08-30 110新化國小健康促進計畫 (林佩瑩 / 432 / 學務處)
2021-04-27 重申為防範學生戶外戲水發生溺水意外,請各校務必利用各種管道加強水域安全宣導。 (林佩瑩 / 304 / 學務處)
2020-08-25 新化國小109學年度健康促進計畫 (林佩瑩 / 349 / 學務處)
2019-09-02 公告 新化國小108年度健康促進計畫 (林佩瑩 / 369 / 學務處)
:::
:::

Google多國語言

網站連結

[ more... ]

站內搜尋